Elektrifikasyon kullanımı enerji talebini 127 TWh azaltacak

SHURA Enerji, Türkiye’de Konut ve Sanayi Sektörünün Elektrifikasyonu raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye’deki konutlarda ısınmanın ve sanayideki ısı proseslerinin elektrifikasyon potansiyellerinin teknik ve ekonomik açıdan analizi yapıldı.

Ayrıca Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin kullanılması ve yüksek verimliliği sayesinde elektrifikasyonun, Türkiye’nin ithalat bağımlılığını azaltacağına ve enerji arz güvenliğini güçlendireceğine dikkat çekildi. Yapılan analizler sonucunda elektrifikasyonla, sanayide doğrudan elektrik kullanım payının 2053 yılına kadar yüzde 28’den yüzde 46’ya çıkacağı belirtildi.

Konutlarda ise yüzde 20 olan elektrik tüketiminin, ısı pompası kullanımının da etkisiyle 2053 yılında yüzde 63’e yükseleceği öngörüldü. Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, “Bir makine veya sistemin, elektrik kullanır hale dönüşümünü ifade eden elektrifikasyon ile benzinli araçlardan elektrikli araçlara, doğal gaz ile çalışan kombilerden ısı pompalarına ve elektrikli ocaklara geçiş yapılıyor” dedi.

Cari açığın düşürülmesi için önemli

Elektrifikasyon oranının artmasının, enerjide dışa bağımlılığı yüksek olan Türkiye’nin enerji ithalatının ve cari açığının düşürülmesi, enerji arz güvenliğinin sağlanması için de büyük öneme sahip olduğunu belirten Alkım Bağ Güllü, “Küresel olarak elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kullanımı ile karbonsuzlaşma yolunda önemli aşamalar kaydedilirken sanayi, konut ve ulaştırma gibi enerji-yoğun son kullanıcı sektörler hala yoğun olarak fosil yakıtlara bağımlı. Yenilenebilir enerji kullanımının son derece sınırlı olduğu bu sektörlerin elektrifikasyonu, kullanılan elektriğin yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üretilmesi ile tüketim tarafındaki fosil yakıtların yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ikame edilmesini sağlayacak” diye konuştu.

Fosil yakıtların yerini yeşil hidrojen alacak

Raporda, elektrifikasyonla konutların ve sanayinin toplam enerji talebinin 2053 yılında 127 TWh azalacağı belirtildi. Türkiye’nin 2021 yılındaki 287,4 TWh olan fosil yakıt tüketimi ile karşılaştırıldığında bu, önemli bir seviye olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönüşümün ise 2053 yılında doğalgaz ithalatını 22,8 milyar m3 ve CO2 emisyonunu 43,6 milyon ton azaltacağı tahmin edildi. Türkiye’nin 2021 yılındaki doğalgaz tüketimi 60 milyar m3 olmuştu. Gerideki fosil yakıtların yerini ise SHURA’nın ‘Net Sıfır 2053: Elektrik Sektörü Yol Haritası’ raporunda öngörüldüğü gibi yeşil hidrojen, biyokütle ve sentetik gazların alması bekleniyor.

Fosil yakıta kıyasla 5 kat daha verimli

Çalışmada, Türkiye’de toplam enerji tüketiminin içindeki elektrifikasyon seviyesinin yaklaşık yüzde 20 düzeyinde olduğu vurgulanırken ulaşım sektörü ve sanayide hammadde olarak kullanılan fosil yakıtlar hariç tutulduğunda elektrik tüketiminin enerji tüketimindeki içindeki payının yüzde 28 olduğuna dikkat çekildi.

Bu kapsamdaki nihai enerji tüketiminin yüzde 6’sı yenilenebilir kaynaklardan karşılanırken yüzde 66’lık kısmı ise fosil kaynaklardan elde ediliyor. Konutlarda enerji kullanımına gelince, Türkiye’de binaların yüzde 60’ı doğalgaz, yüzde 34’ü kömür ile ısıtılırken elektriğin payı yaklaşık yüzde 6. Öte yandan raporda, ısı pompasının yüksek verimi ile binalarda ısınma için en uygun teknoloji olduğu belirtildi. Doğalgaz kombi/kazanlarının verimi yüzde 85-90 düzeyindeyken ısı pompaları kullanılan elektriğin yaklaşık 3 ila 5 katı kadar ısı üretebilme gücüne sahip.

Sanayide elektrik kullanımı yüzde 46’ya çıkacak

Raporda, sanayide elektrifikasyona azami geçişle birlikte, 2053 yılında fosil yakıtla karşılanacak 90 TWh’lik ısı ihtiyacının, 57 TWh’lik elektrikle karşılanabileceği de belirtildi. Elektrifikasyon sonucunda sanayide doğrudan elektrik kullanım payının 2021 yılındaki yüzde 28’lik seviyeden 2053 yılında yüzde 46’a çıkacağı tahmin ediliyor. Elektrifikasyona ilave olarak çimento endüstrisinde biyokütle kullanımı, demirçelik endüstrisinde yeşil hidrojen kullanımı ve farklı sektörlerdeki doğalgaz kullanımının temiz sentetik yakıtlarla yer değiştirmesi 2053’e kadar net sıfır emisyona ulaşılmasını sağlayabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx