OVP, fiyat istikrarını gıda politikaları ile sağlayacak

OVP, fiyat istikrarını gıda politikaları ile sağlayacak
OVP, fiyat istikrarını gıda politikaları ile sağlayacak
Orta Vadeli Program’ının (OVP) amaçlarından birisi de gıdada fiyat istikrarını sağlamak. Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla başta gıda fiyatlarına yönelik “Erken Uyarı Sistemi”, tarım arazilerinin korunması, ekilebilir ve sulanabilir alanların artırılması gibi olmak üzere çeşitli tedbirler birbiri ardına hayata geçirilecek. Resmi Gazete’de yayınlanan 2022-2024 yıllarına ilişkin OVP’ye göre, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi hedefiyle bir dizi politika ve tedbir uygulanacak. Bu kapsamda, Fiyat İstikrarı Komitesi, arz yönlü ve yapısal sorun alanlarına odaklanacak ve uygulanacak politikaların koordinasyonunu sağlayarak etkinliğini artıracak. Piyasada sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacıyla başta gıda fiyatlarına yönelik “Erken Uyarı Sistemi” olmak üzere büyük veri ve veri analiz sistemleri oluşturularak, bunlar etkin şekilde kullanılacak. Gıda arz güvenliğini sağlayarak fiyat istikrarını korumak amacıyla tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımı çalışmalarına devam edilecek, ekilebilir ve sulanabilir alanların büyütülmesi için yatırımlar artırılarak sürdürülecek, tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yanı sıra finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programlar uygulamaya konulacak. Gıda ürünlerinin tarladan sofraya soğuk zincir sistemiyle güvenli biçimde, en az fireyle ve makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla bütüncül bir yaklaşımla hal ve kooperatifçilikte iyileştirmeler yapılarak, dağıtımın kayıtlı ve en az lojistik maliyetli olmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Tarımsal üretim planlamasına katkı sağlanması, üretimde öngörülebilirliğin artırılması, fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi, çiftçinin ürettiği ürünü değer fiyattan satabilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede ürünü tedarik edebilmesi için tarım-sanayi entegrasyonunu sağlamaya yönelik sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*