Orta Vadeli Program istihdam hedefini ortaya koydu

Orta Vadeli Program istihdam hedefini ortaya koydu
Orta Vadeli Program istihdam hedefini ortaya koydu
2024 yıl sonuna kadar ekonomik hedefleri belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hayata geçirilecek. Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanları başta olmak üzere geleceğin işlerine yönelik farkındalık geliştirilecek. Koronavirüs salgınının işgücü piyasası üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik kapsamlı politika tedbirleri hayata geçirildi. Gelecek dönemde devam eden toparlanmayla, yapısal reformlar ve nitelikli bir büyüme kompozisyonuyla işgücüne katılım ve istihdam oranlarında artış bekleniyor. Program dönemi boyunca istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artması öngörülüyor. İşgücüne katılımdaki artışa rağmen işsizlik oranının kademeli gerileyerek program dönemi sonunda yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Buna göre, istihdam teşviklerine ilişkin etki değerlendirmesi yapılarak teşviklerin sade ve etkin yapıya kavuşturulması, makroekonomik hedefler ve bütçe ile uyumu sağlanacak. Orta Vadeli Program istihdam hedefini ortaya koydu #1 Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek için yenilikçi eğitim sektör iş birlikleri artırılarak mesleki eğitim programları aynı zamanda dijital ekonominin değişen gereklerine cevap verecek şekilde uyumlaştırılacak. Reel sektörün ihtiyaç duyduğu kalfa ve usta talebini karşılamak üzere mesleki eğitim merkezleri güçlendirilecek. Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin üretken duruma getirilmesi ve sürdürülebilir gelir elde edebilmelerine yönelik çalışmalar yapılacak, bu amaçla aktif iş gücü programları etkin kullanılacak.​​​​​​​ Girişimcilik eğitimlerinin aktif işgücü programları içindeki payı artırılacak, girişimcilere yönelik danışmanlık hizmetleri dijital imkanlardan da faydalanılarak geliştirilecek. Kadınlar, gençler ve engelliler gibi özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına girişlerini ve kalıcı olmalarını hedefleyen “İş Kulübü Programları” yaygınlaştırılacak.​​​​​​​

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*