Mehmet Muş: 2050 yılında yüzde 90 emisyon azaltımı hedefleniyor

Mehmet Muş: 2050 yılında yüzde 90 emisyon azaltımı hedefleniyor
Mehmet Muş: 2050 yılında yüzde 90 emisyon azaltımı hedefleniyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 7. Uluslararası İzmir İş Günleri’nde “Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat” başlığı altında çevrim içi gerçekleştirilen açılış programına katıldı. İklim değişikliğinin yaygınlaştığı, yoğunlaştığı ve hızlandığına işaret eden Muş, yangın, kasırga, sel, kuraklık gibi felaketlerin özellikle son yıllarda artarak insanoğlunu daha çok tehdit eder hale geldiğini vurguladı. Muş, koronavirüs ve iklim değişikliğiyle mücadelenin dünyada sürdürülebilirliği ön plana çıkardığını ifade ederek, “Bu noktada, tüm dünya ekonomileri nezdinde sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi kavramları öne çıkmakta, AB tarafından açıklanan Yeşil Mutabakat Stratejisi de öncü ve kapsamlı bir belge olarak değerlendirilmektedir. Bu sebepledir ki bu yılki temamızı Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat olarak belirlemiş bulunmaktayız.” değerlendirmesinde bulundu. AB’nin 11 Aralık 2019’da açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050’de iklim-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koyduğunun altını çizen Muş, “AB, bu hedefe ulaşmak için yeni bir büyüme stratejisi benimsemekte ve sanayiden finansmana, enerjiden ulaştırmaya uzanan bir dizi alanda politikalarını iklim değişikliği ekseninde yeniden şekillendirmektedir. Bu anlamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Tek Pazar’ın tesisinden bu yana AB’nin en büyük değişimidir.” diye konuştu. Muş, AB’nin başta sınırda karbon düzenlemesi olmak üzere, tüm politika alanlarında yeşil, kaynak-etkin, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş için kararlı ve köklü değişiklikler yaptığına işaret ederek, yeşil dönüşüm hedeflerinin, uluslararası toplum nezdinde domino etkisi yarattığını ve küresel ticaretin tüm önde gelen aktörlerini benzer strateji ve hedefler açıklamaya teşvik ettiğini belirtti. Muş, iklim değişikliği ile mücadele politikalarının odağında yer alan öncelikli alanlar arasında ulaşımın geldiğine işaret ederek, gerek uluslararası ticaretin yüksek hacmi gerekse de tüm dünyada artan hareketlilikle ulaştırma sektöründen kaynaklanan emisyonların küresel sera gazı salınımı içerisindeki payının giderek arttığını söyledi. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Avrupa sera gazı salınımlarının dörtte birini oluşturan ulaştırma sektöründe 2050 yılı itibarıyla yüzde 90 emisyon azaltımı hedeflendiğinin altını çizen Muş, bu hedef doğrultusunda kara yolu taşımacılığının, demir yolu ve su yolları gibi daha sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım biçimlerine kaydırılmasının gündemde olduğunu vurguladı. Muş, gelecek dönemde, ulaştırma ve lojistik sektörlerinin küresel koşullar uyarınca yapısal ve kökten bir dönüşüme gerek duyacağına dikkati çekerek, “En önemli ihracat pazarımız olan AB’ye fiziki yakınlığımızın yanı sıra, ulaştırma ve lojistik sektörümüzün dinamizmini de göz önüne aldığımızda, tüm bu gelişmelerin ülkemiz için sadece bir tehdit anlamına gelmediği, aynı zamanda düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş için önemli fırsatları da içerdiği aşikardır.” ifadesini kullandı. Avrupa Yeşil Mutabakatı ekseninde, yeşil dönüşümün dayanak noktalarından birisi olarak döngüsel ekonomi kavramının ortaya çıktığını belirten Muş, “Günümüzde ürünlerin üretimi, kullanılması ve atılması süreçlerini kapsayan doğrusal ekonomi modeline dayanan üretim-tüketim yapısının, yerini giderek döngüsel ekonomi modeline bıraktığını görüyoruz. Böylece dünyada, atığın geri dönüştürülerek yeniden değerlendirildiği, kaynak verimliliğinin temin edildiği ve ham madde maliyetinin azaltıldığı, sürdürülebilir ve yenilikçilik temelli bir sistem tesis ediliyor. Bu yaklaşım ile bir yandan malzeme ve kaynakların kullanımları sonrasında ürün döngüsüne geri kazandırılması yoluyla ürünün değeri korunmakta, diğer yandan atık miktarı asgari seviyede tutulmaktadır.” diye konuştu. Yeşil dönüşümün küresel gündemin merkezine yerleştiği böyle bir ortamda, başta AB olmak üzere, dünyadaki eğilimleri doğru okuyarak, uyum sağlamak amacıyla gecikmeden çalışmalar başlattıklarına işaret eden Muş, şunları kaydetti: “Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın açıklanmasının hemen ardından, AB tarafından atılacak adımların uluslararası ticarette ve AB’ye ihracatımızda oyunun kurallarını değiştirecek yapıda olduğunu öngörerek, ülkemizde atılabilecek adımları tespit etmek amacıyla, Bakanlığımız eş güdümünde ilgili tüm kurumların katılımıyla, bakan yardımcıları düzeyinde bir çalışma grubu kurduk. Çalışma grubumuz, gerek üst düzey gerek teknik düzeyde, özel sektör ile istişare halinde halihazırda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, çalışma grubumuzun ilk çıktısı olarak Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na ilişkin 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu genelge ile bundan sonra Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmelerin takibine ve eylem planımızın hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalarımızı çok daha etkin ve sistemli bir şekilde yürüteceğimize inanıyorum.”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*