Gayrisafi yurt içi hasıla 2020 yılında yüzde 1,8 arttı

Gayrisafi yurt içi hasıla 2020 yılında yüzde 1,8 arttı
Gayrisafi yurt içi hasıla 2020 yılında yüzde 1,8 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2020 yılına ait yıllık gayrisafi yurt içi hasıla verilerine göre bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla 2020 yılında yüzde 1,8 artış gösterdi. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,9 artarak 5 trilyon 46 milyar 883 milyon liraya ulaştı. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2020 yılında yüzde 19,1 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde 12,4 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 7,9 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti. Kişi başına GSYH, 2020 yılında cari fiyatlarla 60 bin 525 lira, ABD doları cinsinden 8 bin 597 dolar oldu. Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 23,4, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor yüzde 16,7 ve bilgi ve iletişim yüzde 14,4 ile 2020 yılında en çok büyüyen sektörler oldu. Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri yüzde 35,3; hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri yüzde 28,4, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri yüzde10,5 ile en çok küçülen sektörler oldu. Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 3,2 arttı. Yerleşik hanehalkı tüketim harcamalarının cari değerlerle GSYH içindeki payı yüzde 56,4 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, yüzde 24,2 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 15,3 ile ulaştırma ve yüzde 15,1 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu. Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2020 yılında yüzde 15,2 olurken, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 27,4 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,2 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 7,2 arttı. Mal ve hizmet ithalatı 2020 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,6 arttı, ihracatı ise yüzde 14,8 azaldı. Harcama yöntemine göre cari GSYH ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı yüzde 28,7, ithalatın payı ise yüzde 32,5 oldu. Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,6 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir yüzde 19,5 arttı. İşgücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2019 yılında yüzde 34,8 iken bu oran 2020 yılında yüzde 33,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2019 yılında yüzde 47,4 iken 2020 yılında yüzde 49,3 oldu. Gayrisafi yurt içi hasıla 2020 yılında yüzde 1,8 arttı #5

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*